Vertrouwen

Vertrouwen

Het grootste obstakel voor menselijke ontwikkeling is het idee dat we moeten lijden om ons dagelijks brood te verdienen. Door dit hardnekkige geloof denken mensen dat ze hard moeten werken. Ze kunnen niet vanuit hun hart leven. De geest zegt dat je moet afzien en je zelf moet kwellen om vooruit te komen. Maar als je je hart volgt zou het leven zoveel eenvoudiger zijn. Alles zou op het juist ogenblik tot je komen in overeenstemming met de goddelijke wil. Maar sinds de mens zijn verbinding met de goddelijke wil verloren heeft en waardoor zijn bewustzijn beperkt is, denkt de mens dat hij veel moet doen en presteren om te overleven. Dit is geenszins het geval maar de gedachte aan lijden is zo sterk dat deze moeilijk te veranderen is. Het vraagt heel veel vertrouwen om je te openen voor goddelijke ingevingen en het oude dogma van lijden los te laten.