Dat je pad verlicht mag worden!

Dat je pad verlicht mag worden!

In de geschiedenis liggen vele geheimen verborgen; geheimen waarvan het tijd is dat ze aan het licht komen. Wat je ook doet, zoek naar het licht in jezelf. Zoek naar datgene dat je vreugde geeft, datgene waar je hart van oplicht. Dat kan zijn door je te verbinden met anderen, door op reis te gaan en plekken te bezoeken die je inspireren of intrigeren en door te zoeken naar de verbinding met het licht in jezelf. Het lichtzal je nodig hebben om toe te treden in de duisternis. Je zult het nodig hebben omdat er in deze tijd veel duisternis over het land trekt. Er is verwarring en chaos en mensen maken zich zorgen. Laat je niet afleiden; wees trouw aan je opdracht. Laat de stem van de Godin opnieuw klinken. Het is de Godin die de eenheid tussen mensen bewerkstelligt als kinderen van één en dezelfde vader en moeder; God en Godin. Weet dat je gedragen wordt en vertrouw haar jezelf toe. Vertrouw je toe aan de aarde die je draagt en de hemel die je leidt.