Seksuele fantasieën

Seksuele fantasieën

Soms lijkt het alsof seksualiteit je naar beneden trekt, je zondig maakt, je schunnige gedachten laat hebben, verlangens naar situaties die helemaal niet kunnen of mogen, maar laat me je dit zeggen: het zijn niet die verlangens die de verstoring geven, maar je gedachten daarover; de veroordeling van je oorspronkelijke verlangens en begeerten. We willen daarmee niet zeggen dat je alles moet doen wat je begeert, maar je hoeft de fantasie of begeerte op zichzelf niet te veroordelen, omdat je daarmee je diepere gevoel voor schepping veroordeelt. Geef je over aan je seksuele fantasieën en laat je denken van goed of kwaad erover los. Het gaat erom dat je door de ervaring tot een steeds diepere waardering en groter vermogen tot liefdevolle creatie komt. Zonder oefening kom je niet bij een dergelijk goddelijk vermogen.