Koningschap

Koningschap

De kroon behoort je toe, neem hem aan. Eigen je koningschap of koninginnenschap toe door het te herkennen in het diepst van je ziel. Zoveel eeuwen heeft het onder het zand verborgen gelegen, heb je jezelf miskend en werd je miskend. Je hebt de pijn daarvan gedragen omdat dat deel is van je kwaliteit. Nu is de tijd om te schitteren en naar buiten te treden en je niet langer te verstoppen. Maak je niet druk over de vorm; die volgt vanzelf. Vertrouw op je innerlijke kennis. Er is geen autoriteit buiten je die je de bevestiging kan geven voor wat je zoekt. Iedere stap die je voor jezelf maakt heelt het karma van een hele constellatie zoals een familie of een nog groter veld.