11.30 BELGIE, Boom, Tomorrowland

Vraag van M.: Is de werkuitnodiging die ik kreeg van Tomorrowland een uitnodiging waardoor wij iets kunnen doen voor België, Europa of de wereld. Of is dat een uitnodiging om ons weg te houden van datgene wat wij echt te doen hebben?

‘Wat ik zie gaat over twee archetypen. Je hebt de archetypen van de koning en de koningin: van de leiders van een land, de leiders van Europa. En je hebt de adviseurs, de tovenaars, de Merlijns, de wijze vrouwen, de druïden, die eigenlijk de toekomst voorzien, die weten wat er nodig is. Die het grote veld voorzien van verleden, heden en toekomst en alles wat daarin mag of kan gaan gebeuren. En in feite is wat jullie taak. Die verbinding, die cirkel van druida’s en wijze mensen bijeenbrengen, omdat hier in dit land België het leiderschap van Europa wordt gevormd. Maar zonder de bedding van de oude wijzen kan de koers niet duidelijk worden uitgezet. Dus het gaat over Tomorrow. Het gaat over de koers die Europa gaat varen in de toekomst. Die eigenlijk de hele wereld gaat varen, maar dat kan alleen maar een goede kant opgaan als dat gedragen wordt door een cirkel van wijze mannen en vrouwen.

Nu zou je kunnen zeggen dat Tomorrowland eigenlijk een broedplaats is van jonge leiders. Jonge mensen die eigenlijk de roep gehoord hebben in hun vezels of in hun hart om een nieuwe weg in te slaan. En dat gaat dan weliswaar gepaard met drank en muziek, maar dat is een bindmiddel om te zorgen dat ze weer teruggaan naar die oude rituele vormen. De oude rituele vormen waarin je juist uit je gewone systeem raakt en dan juist openstaat voor nieuwe inspiratie. En omdat het op heilige grond is, bij de heilige bron van Reet, waar de energie van die druïden weer naar boven kan komen, kunnen de jongeren aansluiten op een dieper niveau van het veld van Moeder Aarde. Want het is de stem van Moeder Aarde die klinkt, die doorklinkt in de wijsheid van de druïden, in de wijsheid van de sjamanen, in de wijsheid van de tovenaars.

Jullie zijn als het ware de poortwachters. Degenen die het veld kunnen dragen. Die de mogelijkheid hebben om een verbindingsfiguur te zijn tussen de mystieke wereld en de gewone wereld. Want dat is wat een sjamaan altijd doet. Die zet de poort open en houdt één voet in de gewone wereld en één voet in de andere wereld, the other world. Net zoals dat gebeurde op het eiland van Avalon, waar er een poort was. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Reet ook zo’n poort heeft, alleen die poort is dichtgegaan en als jullie die bedding kunnen bieden om die poort weer open te zetten, dan kunnen er duizenden mensen geïnspireerd raken. Die kunnen aansluiten bij dat onderliggende veld van wijsheid, van intuïtie en emoties, en dan vervolgens hun eigen conclusies trekken, hun eigen pad uitstippelen. Zonder de poortwachters, zonder de sjamanen of druïden, kan dat proces niet gebeuren. Het gaat om de poortwachters die de poort openhouden en dat gaat over bewustzijn. Dat is het bewustzijnswerk dat nodig is om te zorgen dat er in de gewone wereld eigenlijk heel veel ontstaat, zonder dat je het zelf hoeft te bepalen. Je hoeft dat niet uit te stippelen. Dat doet het bewustzijn zelf. Het vraagt alleen dragers van het veld.’

Vraag: Is het dan het bedoeling dat A. en ik concreet voor de organisatie gaan werken om dat mogelijk te maken? Of is die verbinding nu gemaakt en kunnen wij dat veld dragen en de inspiratie bieden vanuit de plek waar we nu zijn?

‘Wat ik zo zie is dat het soms wel handig is om een voet aan de grond te hebben. Je moet soms ergens zijn om onder het mom van iets anders je werk te kunnen doen. Dus het is een deel undercover wat je doet. Als je voet aan de grond hebt in de organisatie, dan ben je zelf de poort. Dus je zit ook daar met een voet erin en een voet erbuiten. Daardoor kun je verbinding maken. Het zou ook kunnen zijn dat je met een hele groep mensen dat bewustzijnswerk doet en dat je op een bepaald stuk je werk binnen die organisatie vormgeeft. Precies waar je zin in hebt. Vooral het plezier daarin, dat is het belangrijkste. Als je er lol in hebt met elkaar en het gaat gemakkelijk en plezierig, daar moet je op focussen. Probeer het niet te zwaar te maken en te serieus, want het is het plezier dat de richting aangeeft. Dat zware werk is er wel, maar dat gebeurt achter te schermen. Dat is iets wat voor de ingewijden – om het zomaar te zeggen – bedoeld is. Dat is hun taak. Zij dragen de zwaarte van dat veld, waardoor anderen makkelijker kunnen gaan bewegen.’

M: Ik hoef dat zware werk niet te doen. Als ik het verhaal van A. hoor, van haar ervaringen, heb ik het gevoel dat zij veel meer geconfronteerd wordt met de schaduwkant en de zwaarte. En ik heb heel erg het gevoel dat ik aan de kant van het licht en van de bubbels en bruisen zit.

‘Ik zie een soort lemniscaat, waardoor de dingen stromen. Vanuit de diepte van het druïdische veld komt de informatie en de energie door naar de andere kant, naar de lichtkant. En van de lichtkant weer terug. Maar de crux zit in de verbinding tussen die twee velden. Als die twee poorten opengehouden worden, dan kan het stromen. Want er moet op verschillende niveaus gewerkt worden en die niveaus zorgen er uiteindelijk voor om het rond te maken. Zodat het leiderschap van België en van Europa de juiste beslissingen weet te nemen. Want die worden gedragen door dit soort collectieve rituelen. Dus het is een gelaagdheid van innerlijk werk, energetisch werk, ritueel werk met grote groepen jongeren zoals Tomorrowland, en dan krijg je het leiderschap van de wereld die daaruit kan putten. Die daaruit zijn informatie kan halen.

De jongeren gaan mee bepalen wat de toekomst van Europa wordt. De jongeren gaan hun stem verheffen. Nu is het nog een oude generatie die de koers bepaalt. Maar er staat straks een hele generatie jongeren op en die gaan zeggen: dit is onze toekomst en wij willen mee bepalen hoe die eruit gaat zien. Wij willen onze plek weer innemen. Die voelen veel meer de urgentie dan de ouderen, want die zingen het wel uit. Je zou kunnen zeggen dat in België echt die vortex wordt gesmeed.’

Is het de bedoeling dat A. en ik concreet samen kunnen werken of is het voldoende dat wij in verbinding met elkaar blijven?

‘Wat ik nu hoor is: JA. Het is zowel concreet samenwerken, maar ook daarbuiten. De samenwerking is slechts een afspiegeling, het is een topje van de ijsberg, van het werk dat daaronder gaande is. Het is wel handig om een project te hebben waar je mee samenwerkt. De uiterlijke manifestatie waar jullie echt je krachten kunnen bundelen en die lol neer kunnen zetten. Maar daar zit nog een heel groot veld onder. Sluit de samenwerking zeker niet uit binnen Tomorrowland.’

M: Ik heb het gevoel dat ik eerder een rol heb als inspirator, als bevruchter, dan dat ik daar een bureau heb om taken uit te voeren. A. kan goed teksten schrijven.

‘Ja, jullie gaan een soort inspiratiebron vormen, een voedingsbron. En misschien krijgt dat wel een concrete vorm, een tent of website. Dat zorgt er wel voor dat het in de materie komt. Het moet wel voeten aan de grond krijgen. Het mag niet in de lucht blijven hangen. Schrik niet terug van iets heel concreets te doen. Want in de materiële vorm krijgt de inspiratie voet aan de grond.’

M: Ik denk aan de film Avatar.

‘Precies, dat is de beste manier om te zeggen. De toekomst wordt gedroomd. Met zulke grote groepen mensen met jongeren en muziek kun je het droomveld opwekken en kun je het toekomstbeeld naar je toe dromen. Het mag met veel plezier een feest en muziek gepaard gaan, maar je moet wel het rituele karakter durven serieus te nemen en dan zal de spiritualiteit de spiritualiën vervangen. Dan hebben ze minder alcohol nodig om zich te verdoven.’

M: Dan moet er nog flink worden geaard.

‘Er is genoeg bedding, genoeg openheid om dit te laten ontstaan. Maar het heeft een aantal vrouwelijke impulsen nodig, een charme om dit te openen. En dan komt die hele bedding, die punt van de ijsberg, mee.’

M: De informatie komt uit het diepst van de aarde

‘Heel concreet gesproken is het zo dat de (Maria Magdalena) kerk van Reet verbonden moet worden met Tomorrowland. Geografisch moet die plek erbij komen, die moet mee in dat verhaal, én die bron zit eronder. En dan is het zo: als je een groot vlak hebt en je hebt een hefboom, dan heb je maar één puntje nodig waarmee je een groot vlak kan bewegen. De mensen in Tomorrowland staan hier open voor. Daar komen ze voor.’

(2018)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.