Spiritueel krijgerschap

Spiritueel krijgerschap

Het heilige centrum is niet buiten jullie gelegen; het bevindt zich op een dieper niveau van bewustzijn, binnenin jullie zelf. Door je hiervoor te openen en je ermee te verbinden draag je mee aan het vormgeven van de collectieve droom van de evolutie. Je beïnvloedt daarmee de uit komst van de droom. Dat kan alleen geschieden vanuit pure overgave aan dat wat liefde is. Liefde kent zijn eigen ordeningen zijn eigen vervulling. Door je afstemming vallen alle puzzelstukjes op zijn juiste plek. Door verinnerlijking wordt de uiterlijke strijd overwonnen. In het diepe centrum van eenheid is geen strijd; alleen de kracht van liefde. Hoe sterker je dit middelpunt ervaart, hoe meer de uiterlijke wereld mee gaat resoneren. Het vergt een uiterste alertheid en gecentreerdheid om in de hoge energie van het middelpunt te blijven staan, zodat de dingen in de uiterlijke wereld op hun plek vallen. Dit is wat we bedoelen met spiritueel krijgerschap.

De mensen die de kwaliteit van spiritueel krijgerschap in zich dragen en in het ongezien jarenlang ontwikkeld hebben nemen op dit moment hun plekken in. Zij zijn de dragers en de leiders van de komende jaren.