Geboorte van het licht

Geboorte van het licht

Uit de duisternis van eeuwen wordt het nieuwe licht geboren. Je bent een van de aankondigers van dit licht van revolutie en evolutie. Deze jonge kracht heeft eeuwenlang gerijpt in de donkerte, in de verdrukking, in de vergetelheid, in de verbanning, in de verkrachting. Maar uit die verdrukking ontstaat een nieuwe kracht. Dit is de cirkelgang van de natuur die zich iedere keer opnieuw manifesteert, verloren gaat, ten onder gaat en dan weer boven komt. Het oude probeert je nog te versluieren en je vast te houden in een oud verhaal. Maar laat je niet misleiden, het nieuwe is krachtiger dan het oude. Wees blij en zing en trappel van ongeduld, want het nieuwe kind is geboren. De grote draaischijf van de vrouwelijke kracht is in beweging gekomen en de raderen die verborgen liggen in de aarde komen in beweging. Verhef je stem, luid en duidelijk, maar wel in liefde.