De kruisiging van het ego

De kruisiging van het ego

We willen je uitnodigen tot een commitment, tot een overgave aan het JA. Ja tegen het proces van verdieping en van zuivering, in het vertrouwen dat je gedragen en geleid wordt. We weten hoe angstig dat kan zijn, omdat het moment dat je JA zegt Ja, ik wil je niet weet wat er gaat gebeuren. Het is de kruisiging van het ego. Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Daardoor kan je het licht van bewustzijn ontvangen. Noem het de waarheid, noem het liefde. Het is het goddelijke scheppende beginsel dat zich wil uiten in de materie: in het lichaam, in je relaties, in je familie, in je werk. Om dat ene te laten schijnen is het belangrijk dat je steeds meer een open vat wordt, zodat het licht werkelijk door je heen de wereld in kan stromen. Zonder oordeel. Zonder afgescheidenheid. Wat we aanbieden is om alles weg te breken dat deze goddelijke liefde in de weg staat. Het is aan jou om dat te ontvangen. Weet echter dat je altijd je vrije wil behoudt. Je bepaalt zelf of je je daaraan overgeeft of niet. Er is altijd respect voor de vrije wil van iedereen: van jullie, van de gidsen, van de engelen. Voor ons gelden dezelfde wetten. Ook wij worden continue uitgedaagd om in overgave te gaan en om het geheel te dienen.

Onvolmaaktheid Het is een grote misvatting dat je volmaakt moet zijn om anderen te helpen. Je blijft altijd onvolmaakt. Juist in je mens-zijn, in je kwetsbaarheid, in je onvolmaaktheid, raak je de ander. Als je namelijk klaar zou zijn zou je de ander niet meer raken. Doordat je resoneert met een ander, verandert het patroon. In dit proces van spirituele ontwikkeling zal je nooit klaar zijn.