Contact

Contact

Wij proberen bewust contact te maken met jullie in de wens dat we kunnen samenwerken: jullie op het aardse niveau en wij op dit energetische niveau. Door je te verbinden met ons hebben we de mogelijkheid om een groot veld van bewustzijn en energie te creëren. Jullie bewegen je binnen dat veld, dat je zou kunnen zien als een collectieve droom die wij dromen. We hebben elkaar nodig omdat het werk zich tussen die twee realiteiten of dimensies in bevindt. Het werk wat er nu plaatsvindt kan alleen maar geschieden als de poorten tussen deze dimensies opengaan. Dat betekent dat je zo min mogelijk vanuit het ego functioneert maar dat het hoger Zelf de leiding heeft in dit grotere proces van zelfverwerkelijking van de mensheid.