11.43 BELGIE, Tervuren, Het hart van Moeder Aarde

In de tuin van het Afrikaans Museum in Tervuren, België.

‘Zoals donker Afrika hier wordt getransformeerd naar het licht en alle wonden worden hersteld doordat er een nieuw perspectief wordt geopend op de geschiedenis, op datgene wat onderdrukkend is geweest en duister is geweest, zo komt nu de kracht van Afrika in een heel nieuw licht te staan. En het is deze Moeder Aarde-kracht die jullie leidt, die jullie drijft en aanstuurt. Het is die diepe verbinding met het hart van Moeder Aarde, dat het leidende principe is, in alle aspecten van jullie leven. Of dat nu geld verdienen is of wonen of reizen of werk: dit is eigenlijk de bedding waarop jullie voortbewegen, waaraan jullie ten dienste staan. Of dat nou in de vorm is van Oude Mie of Maria Magdalena of de Grote Moeder of de Zwarte Godin in Nubië… Het zijn allemaal verschijningsvormen, golven op de grote oceaan die die enorme diepte met zich meebrengt. Vanuit die diepte openbaart zich het nieuwe licht. Het gouden licht, wat over al jullie activiteiten een gouden glans geeft.

Maak je geen zorgen over geld. Dat is slechts een manifestatie. De werkelijkheid gaat daaronder schuil. Alles wat jullie tegenkomen, hetzij aan connecties, hetzij aan gebeurtenissen, zijn slechts een uiterlijke manifestatie van die innerlijke golven, van die innerlijke bewegingen vanuit die oceaan. En het is daarin dat je je werkelijke bestemming vindt en je diepere gronden om te kunnen bewegen.

Dus neem genoeg tijd om af te dalen in die duisternis… naar de bodem af te zakken en daar het goud te delven van inzicht dat je voortbeweegt. Weet de kracht van jullie vier-man/vrouwschap, want dat draagt een veel groter veld dan jullie alleen kunnen. Het is dat vier-man/vrouwschap dat telkens krachtplekken kan openen, zoals jullie in feite nu deze plek kunnen openen, die zo’n belangrijke voedingsgrond is voor Brussel. Omdat deze plek in verbinding staat met de parken daar, de Tree of life, de Kabbalah van het Jubelpark en het Warandepark.

Maar hier, zou je kunnen zeggen, is de verbinding met het aardehart en met Afrika. Door deze plek in verbinding te brengen met de Tree of Life, met de Levensboom en met de hele Flower of Life, kan eigenlijk heel Brussel worden aangestuurd en opnieuw van energie worden voorzien. Dit keer vanuit verbinding, niet vanuit onderdrukking. Vanuit de levenskracht van de Moeder, niet vanuit de patriarchale uitbuiting van de Vader. Zodat beide weer in harmonie kunnen komen: Europa en Afrika, mannelijk en vrouwelijk, boven en beneden.’