11.42 BELGIE, Gent, De Drakenrijders II

‘Vanuit het binnenste van de aarde wordt de drakenenergie geboren. Krachtige aarde-energie, die zich uit in creativiteit en bezieling. Je zou kunnen zeggen dat op deze plek een opening is in het aardegrid waardoor informatie vanuit die aardekern zich kan manifesteren in het bewustzijn van de mens. Daardoor is het als het ware een poort die openstaat, in verbinding met andere poorten op deze aarde. En op al deze poorten is deze drakenenergie aanwezig. 

Zoals de poort van de Ararat, poort van Lalibela, poort van Ayers rock en de poort van Kailash. Met de Kailash zijn zowel de rode draken, de witte draken als de zwarte draken aanwezig. Drie stromingen, die godsdiensten. Zoals in het Westen de drie patriarchale godsdiensten ontstaan zijn uit Jeruzalem, zo zijn uit de Kailash de drie Oosterse godsdiensten ontstaan. Dit kroonchakra van de aarde mag in de komende jaren geopend worden, opdat er een grotere spirituele ontwikkeling zal plaatsvinden in China en de landen daaromheen. 

In het Westen gaat het om de verbinding tussen de drie patriarchale godsdiensten: christendom, jodendom, islam. Dit kan echter alleen maar gebeuren als er vanuit de drie lagere continenten op aarde – Australië, Afrika en Zuid-Amerika – die mystieke bodem wordt gelegd, de verbinding met de aardemoeder, het vrouwelijke. Als dat opnieuw gezien kan worden, en gewaardeerd kan worden, dan kunnen de patriarchale godsdiensten weer hun zuivere plek innemen. Maar dat kan niet zonder de verbinding en de draagkracht van het vrouwelijke. 

Het gaat dus als het ware over het in evenwicht brengen van de noordelijke helft en de zuidelijke helft van de aarde. Of je zou kunnen zeggen het mannelijke en het vrouwelijke. Waarbij het mannelijke ingebed wordt in het vrouwelijke, gedragen wordt door het vrouwelijke. 

Dit is een plek van samenkomst, van ontwikkeling, van voorbereiding. In België zijn vele jonge lichtwerkers, een nieuwe generatie, klaar om dit specifieke werk te gaan doen: het in balans brengen van het mannelijke en vrouwelijke en van het aardse en het hemelse, het energetische. Dus het is hier ook belangrijk dat deze kennis gedeeld wordt en naar buiten wordt gebracht. Gedeeld, zodat anderen het kunnen oppikken en begrijpen waarom zij zelf jonge drakenrijders zijn. Ik voel dat Gent daarin een belangrijke plek is, en Brussel ook.

Laat je leiden deze week door het plezier, datgene wat je vreugde geeft. Dat kunnen heel simpele dingen zijn, maar daarin zit de wegwijzer. De vreugde is leidraad. En vanuit die vreugde ontstaat vanzelf het energetisch werk dat jullie te doen hebben, in verbinding. Zonder moeite, maar puur vanuit focus en intentie. Zie het als een spel waarbij je verschillende plekken aan gaat raken in België – en of dat nu in een koffietent is of in een groep mensen of in een museum, dat maakt niet uit. Het gaat om de intentie daarachter.’

(03/03/2014)