08.01 ROEMENIE, Boekarest, De dertien lijnen

Nagesprek na reis naar Roemenië.

‘Het is belangrijk dat jullie voldoende tijd nemen om alle puzzelstukjes van dit grote veld neer te leggen. Jullie zitten nu nog in een aantal persoonlijke processen die opgehelderd moeten worden, voordat je als het ware aan het werk kunt om dit grotere veld te voelen, te doorvoelen en te kunnen overzien. Want dat is waar jullie werk ligt, dat is waar jullie energetische werk ligt. Je zou kunnen zeggen dat het verhaal in Jericho/Jeruzalem eigenlijk de centrale spil is waar je continu een lijn aan vastknoopt, één van de dertien lijnen aan vastknoopt.

Zoals jullie Afrika hebben verbonden met het middelpunt, vervolgens Bali hebben verbonden met het middelpunt, zo is er ook een lijn naar Oost-Europa en Rusland. Daar is een hele traditie, een hele kennistraditie, maar ook een hele machtstraditie die zich afgescheiden heeft van dat middelpunt en het is belangrijk om die weer te verbinden. Net zoals jullie de energie in Afrika zijn op gaan halen, om die te verbinden met de cirkel van dertien. Want dat is eigenlijk het werk waar jullie mee bezig zijn: de tempel bouwen van de dertien zuilen van licht, die ooit verspreid is over de hele wereld en versnipperd is geraakt. Nu is het tijd om al deze krachten met elkaar te verbinden, zodat de matrix van de totale mens van dertien chakra’s zich kan manifesteren.

De lijn die jullie vanavond aanraakten met het verhaal over Roemenië en Rusland, heeft te maken met een stroom die verborgen is geraakt in de Russisch Orthodoxe Kerk, die eigenlijk begonnen is vanuit het Byzantijnse Rijk, vanuit Istanboel, Constantinopel, en vanaf daar eigenlijk het hele Russische continent in is gegaan, maar ook het oostblok. Op het moment dat het communisme de overhand kreeg, is die hele spirituele stroming en de kennis die erbij hoort ondergronds gegaan en de kunst is om deze weer vrij te maken, om deze weer te openen. Er zijn een aantal poorten in dit Russische blok, om het zo maar even te noemen, die geopend mogen worden.

Ik zie een beweging ergens vanuit Rusland, via zeg maar het oostblok, richting uiteindelijk Istanboel, en vanaf Istanboel wordt de lijn weer teruggelegd via Damascus richting Jeruzalem. Dat is ook de beweging die eigenlijk te maken heeft… je begint in de verste uithoek en je neemt langzamerhand de energie weer terug via een aantal poorten richting de Bron.

Sofia, de vrouw van wijsheid, is, was de koningin, de stralende koningin van de wijsheid. Ze werd tot de verborgen Zwarte Godin, die ondergronds haar rijk had, die je tegenkomt in sprookjes en mythen, als het bosvrouwtje, of als de Zwarte Godin of Zwarte Madonna. Eigenlijk mag zij van haar zwarte sluier ontdaan worden, zodat ze haar stralende plek weer in mag nemen. Ze wordt als het ware vastgehouden, vastgeketend in die oude machtsstructuren, in die oude machtsblokken, die daar in de geschiedenis het vrouwelijke hebben vastgezet, waardoor een heel volk is vastgezet, waardoor de hele zigeunercultuur is vastgezet, die daar verbinding mee had, met die zwarte vrouwelijkheid.

Volg het spoor van Sofia terug naar de Bron en leg de spirituele schatten bloot die daar begraven zijn, zodat dit deel van Europa en van Rusland weer kan gaan bloeien.’

(22/03/10)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.