Waarheid in relaties

Waarheid in relaties

Liefde kan niet zonder waarheid. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Wees ongehinderd eerlijk tegen elkaar, ook al is dat soms moeilijk in een relatie en voel je je soms vol schaamte of schuldig over je gevoelens, je verlangens en je ideeën. Weet dat de liefde niet kan groeien als de waarheid zich niet mag openbaren. Neem het risico je werkelijk bloot te geven, met al je zielenroerselen, al je geheime gedachten of fantasieën, waardoor de ander ook jouw meest onbekende kanten leert kennen. Binnen het commitment om jullie liefde steeds verder te verdiepen kun je geen deel van jezelf onbesproken laten. Neem het risico dat de ander je niet begrijpt of niet deelt in jouw gevoel. Dat geeft jullie beiden de mogelijkheid om te groeien in begrip en verbinding. Spreek, om maar eens een voorbeeld te geven, al je geheime seksuele fantasieën tegen elkaar uit en kijk wat het met je doet. Of vertel datgene waar je je schuldig over voelt en wat wellicht de ander gekwetst heeft.