Individualiteit binnen relaties

Individualiteit binnen relaties

Geef nooit je individualiteit op. Word nooit slaaf van een ander. Het huis van de relatie kan alleen blijven staan als beide partners onvoorwaardelijk vertrouwen heb ben in hun eigenheid. Ga niet mee met de ander. Je overgave is aan de liefde, niet zozeer aan de wensen of behoeften van de ander. Het gaat om de ontmoeting, niet om de samensmelting. Dit kan wellicht in tegenspraak lijken met het ver langen naar eenheid, maar is het toch niet. Als je versmelt wordt je veld van liefde kleiner; als je je verbindt vanuit contact met je eigenheid kan je veld van liefde juist groeien. Veel echtparen zoeken de eenheid in de versmelting, en daarmee wordt hun persoonlijke leef- en gevoelsruimte steeds kleiner. Ze zullen dit aan de ander wijten en daarmee ontstaat een veld van wrok en veroordeling: je laat me niet vrij; je zuigt me op; je bepaalt mijn leven. Juist in je eigenheid ben je in staat je werkelijk over te geven, omdat het een transcendent proces is, waarin je eigenheid als een soort bloem tot volle bloei komt, in de liefde van God en van je partner.