Ton van der Kroon

De tijd van creatie

De tijd van creatie Het is belangrijk om naar je zuivere verlangens te luisteren. Wat wil je echt creëren in je leven? Dat is namelijk wat naar je toe zal komen in de toekomst. Daarom kunnen we alleen maar benadrukken: wees zo trouw mogelijk aan je hart, want je hart draagt de oorspronkelijke blauwdruk in …

De tijd van creatie Read More »

Spiritueel krijgerschap

Spiritueel krijgerschap Het heilige centrum is niet buiten jullie gelegen; het bevindt zich op een dieper niveau van bewustzijn, binnenin jullie zelf. Door je hiervoor te openen en je ermee te verbinden draag je mee aan het vormgeven van de collectieve droom van de evolutie. Je beïnvloedt daarmee de uit komst van de droom. Dat …

Spiritueel krijgerschap Read More »

Contact

Contact Wij proberen bewust contact te maken met jullie in de wens dat we kunnen samenwerken: jullie op het aardse niveau en wij op dit energetische niveau. Door je te verbinden met ons hebben we de mogelijkheid om een groot veld van bewustzijn en energie te creëren. Jullie bewegen je binnen dat veld, dat je …

Contact Read More »

Volg je droom

Volg je droom Zodra je je diepste verlangens durft te volgen en je droom achterna gaat opent zich een andere werkelijkheid. In deze andere realiteit bestaan tijd en ruimte niet meer als vaststaande feiten, maar als vloeibare elementen die mee bewegen met jouw wensen en met je creatiekracht. Door je te richten op je diepste …

Volg je droom Read More »

Geboorte van het licht

Geboorte van het licht Uit de duisternis van eeuwen wordt het nieuwe licht geboren. Je bent een van de aankondigers van dit licht van revolutie en evolutie. Deze jonge kracht heeft eeuwenlang gerijpt in de donkerte, in de verdrukking, in de vergetelheid, in de verbanning, in de verkrachting. Maar uit die verdrukking ontstaat een nieuwe …

Geboorte van het licht Read More »

Vertrouwen

Vertrouwen Het grootste obstakel voor menselijke ontwikkeling is het idee dat we moeten lijden om ons dagelijks brood te verdienen. Door dit hardnekkige geloof denken mensen dat ze hard moeten werken. Ze kunnen niet vanuit hun hart leven. De geest zegt dat je moet afzien en je zelf moet kwellen om vooruit te komen. Maar …

Vertrouwen Read More »

Koningschap

Koningschap De kroon behoort je toe, neem hem aan. Eigen je koningschap of koninginnenschap toe door het te herkennen in het diepst van je ziel. Zoveel eeuwen heeft het onder het zand verborgen gelegen, heb je jezelf miskend en werd je miskend. Je hebt de pijn daarvan gedragen omdat dat deel is van je kwaliteit. …

Koningschap Read More »