13.05 SYRIE, Aleppo, Misbruik van de Graalstenen

We buigen ons over de witte steen in Aleppo.

‘De stenen van creatie. De graalstenen, die misbruikt en verstoord zijn door mannelijk macht en kracht, want deze stenen werden gebruikt als het vrouwelijke principe van creatieve kracht. Maar ze waren natuurlijk erg aantrekkelijk voor mensen die ze in hun eigen voordeel wilden gebruiken. Laten we duidelijk zijn, er is niet alleen mannelijkheid in mannen, het is er ook in vrouwen. Het is er dus in jullie allemaal, en het is aan jullie allemaal om de sluier van de duisternis op te lichten zodat de stenen van creatie weer samengebracht kunnen worden en hun werk kunnen doen.

Wees niet bang voor de vernieuwde kracht die het licht vanuit deze ontsluierende beweging zal uitstralen. Dit zijn tijden van openbaring, dus spreek je uit, laat je stem horen, want jullie tijd is gekomen. De grote Godin komt terug in haar oorspronkelijke vorm en zal er staan in al haar kracht. Licht de sluier op.

Syandana, Aleppo, Samarkant, Jericho, Tripoli, Bagdad, Orval, ik hoor duizenden namen van plaatsen die verlicht zullen worden, zodat mensen zich weer kunnen baden in de bron van de Grote Moeder. Zij zullen weer verbonden worden als één, want het is tijd voor het ontwaken van de ene tussen de velen.

Welkom aan het menselijk ras, bij het ontwaken van de Aarde naar een nieuw niveau van bewustzijn, waarin jullie werkelijk één mensheid op één planeet zullen zijn.

Welkom aan de Galactische Federatie van interstellaire planeten die wachten op jullie kosmische collectieve geboorte. Het is tijd om je te verheugen en blij te zijn, want jullie komen weer bij het punt van hereniging. Jullie zijn diegenen die het goede nieuws verspreiden in deze tijden van zogenaamde duisternis. Weest niet bevreesd, licht de sluier op.

Welkom in het huis van de Zwarte Vrouwe, de Zwarte Madonna. Zij die lang, lang bedekt is geweest met de sluier van de dood. Nu is de tijd gekomen om haar sluier op te lichten, om de duisternis op te heffen, zodat het licht van de Godin weer in het hart van de mensen kan schijnen. Ze zal zichzelf manifesteren doorheen jullie.

Het islamitische volk heeft de wijsheid maar ook de onderdrukking gedragen van het donkere vrouwelijke. Het christelijke volk heeft de wijsheid en onderdrukking gedragen van het rode vrouwelijke. En het joodse volk heeft de wijsheid gedragen van Sophia, het witte vrouwelijke, de vrouwelijke Christus. Zij zullen de eersten en de laatsten zijn die wakker worden in het kosmische veld van eenheid. Jullie zullen hen moeten helpen, en hen ondersteunen in deze openbaring, in hun ontwaken, want hun slaap is diep en pijnlijk geweest.

Het is aan jullie om de kracht van individualiteit in te brengen. Het is tijd dat de gescheiden volkeren op Aarde zich terug verbinden in broederschap en zusterschap, en dat het goddelijke zo terug kan komen in de mensheid. Want door jullie scheiding zijn jullie de verbinding verloren met zowel het goddelijk vrouwelijke als het goddelijk mannelijke. Maar zodra jullie je weer verbinden met jullie zusters en broeders rondom de Aarde kunnen deze archetypische basisprincipes van mannelijkheid en vrouwelijkheid, van Shiva en Shakti, weer belichaamd worden in jullie fysieke lichamen en in jullie geest. Zo kan het kosmische huwelijk, het goddelijke huwelijk, zich weer voltrekken in jullie menselijke ras.

Buiten jullie planetaire systeem is er veel vreugde en verbinding omtrent het proces dat jullie op dit moment op Aarde meemaken. Weet dat we allemaal met jullie verbonden zijn en jullie individuele en collectieve bewegingen ondersteunen, dat we klaarstaan om jullie bij te staan en alle steun te bieden die jullie nodig hebben. Wees dus niet bang en weet dat we voortdurend bij jullie zijn. Vele, vele zegeningen.’

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.