11.43 BELGIE, Brussel, Opening van de Poort van Brussel

We stemmen af op ons werk in Brussel in het Jubelpark. Ton hoort de stem van de oude druïden van België.

‘Door jullie intentie en door jullie tocht hierheen is eigenlijk de energetische kracht van Brussel al geopend. Het vraagt nog slechts een bekrachtiging en een zegening en een viering om elkaar weer te zien op deze plek. Maar je zou kunnen zeggen dat de poort van Brussel geopend is, waardoor er een energetisch veld ontstaan is boven de stad, wat zich verbindt met het aardse veld. Er kan nu een heilig leiderschap plaatsvinden. Je kunt het je voorstellen of visualiseren als een merkaba boven de stad. Het zou mooi zijn als dit beeld gevormd wordt, zodat mensen zich erop kunnen afstemmen en het kunnen visualiseren. Het is deze hogere spirituele kracht die alle andere lagen, astrale lagen, overstemt. Een hogere octaaf wordt neergezet, waardoor alles mee gaat trillen in die hogere frequentie, waardoor Brussel en Europa een totaal andere uitstraling gaat krijgen.

Deze hogere trilling kan alleen ontstaan door de diepe aarding, de diepe worteling in de oerkrachten van de Aarde. Wij zijn verbonden met de sjamanen uit Afrika. Op diep niveau zijn zowel zij als wij de mond gesnoerd, waardoor de stem van de Aarde niet meer gehoord werd, maar daarmee ook de donkere krachten niet meer gezien werden. Hierdoor ontstonden er blinde vlekken in het collectieve bewustzijn. Blinde vlekken van racisme, van onderdrukking, van uitsluiting, van het niet zien van de kracht van de vrouw, het niet zien van de kracht van de natuur, van de bomen, de elfenwezens… Maar door deze verbinding opnieuw te bekrachtigen wordt er vanuit een hoger bewustzijn gehandeld en geleid.

Dus zie het morgen vooral als een viering en een feest van verbinding tussen de oerkrachten van Afrika, de vele stammen van België en de hogere lichtkrachten vanuit het engelenrijk. Doordat deze poort geopend is kunnen er nu vele nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Jullie hoeven niet veel te doen, gewoon er te zijn en te genieten en te bevestigen van datgene wat zich mag openbaren.’

(20/06/2020)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.