11.41 BELGIE, Reet, Oproep aan alle vrouwen van België

‘Dit is een oproep voor alle vrouwen van België om zich te verenigen. Om al hun geschiedenissen en vetes en ongemakkelijkheden, zoals dat gaat in het leven, even te laten rusten en zich te verbinden met elkaar, zodat de vrouwenkracht opnieuw gevoeld en gehoord kan worden. Met één belangrijk doel: het oproepen van de ziel van België. Het wakker kussen van de oude grootmoeders van de wijsheid, de oude grootmoeders van kracht en actie.

Omdat er geen tijd meer over is. Jullie kunnen niet wachten. Het is van zo’n groot belang dat de kracht van België opnieuw gevoeld wordt, dat het hart wordt wakker gekust, dat jullie samenkomen, ongeacht je geschiedenis, ongeacht je persoonlijkheid. Maar ten dienste staan van dit grotere werk. Ten dienste staan van jullie volk, van jullie kinderen, van de generaties die na jullie komen. In al jullie veelkleurigheid, in al jullie verschillendheid, in al jullie grilligheid en veelvormigheid, zoek naar de eenheid van de stem van het vrouwelijke, zodat die luid en duidelijk mag klinken in deze tijd.

De mannen hebben jullie nodig. Zonder jullie bezieling en inspiratie en verbinding met Moeder Aarde weten ze niet wat te doen. Ze zijn verloren. En jullie zonen zijn verloren. En jullie kinderen gaan ten onder, of plegen zelfmoord, omdat ze niet weten waar het anker is, waar de lichtbron is waaruit ze kunnen tappen, waarin ze hun bezieling kunnen vinden.

Kom tesamen. Als één volk. Als één vrouw. Als één bron van wijsheid.

Aloha, namaste.’

(Maria Magdalenakerk, Reet, 02/09/2018)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.