11.21 BELGIE, Orval, De spirituele taak van België

‘Het is belangrijk dat dit verhaal gehoord wordt in een bredere kring. Zodat de zaadjes geplant kunnen worden voor het nieuwe koningschap en het nieuwe koninginnenschap. Het gaat om het spirituele leiderschap van België dat zo lang ondergronds is gegaan. Een volk dat zo lang de last heeft moeten dragen van minderwaardigheid en onderwerping, omdat ze overheerst werd door krachten die macht en rijkdom naar zich toe trokken. Die werkten in naam van het duister, om het zo maar te zeggen. Je zou kunnen zeggen, mensen die onbewust waren en hun ego lieten prevaleren.

Nu gaat het erom dat het hart weer spreekt. Het hart is het symbool van het ware koningschap. Door het hart terug te brengen in Orval, in de Ardennen, in België en in Europa, kan België bevrijd worden van zijn last die het met zich mee draagt. Overwonnen door zovele volkeren zal het zegevieren, zullen de dappere Belgen opstaan om hun plek in te nemen in het grotere wereldtoneel. Ze hebben een spirituele taak door verschillende volkeren met elkaar te verbinden, zoals ze ooit alle stammen van België verbonden. Zoals koning Dagobert, de laatste Merovingische koning, alle diverse volkeren van Europa verbond tot één groot rijk, Austrasië. Het gaat om de horizontale verbinding tussen verschillende volkeren en regionen en de verticale verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en de mens en Moeder Natuur.’

(01/01/2018)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.