11.04 BELGIE, Malmedy, De energie van Arduina

Ton, S. en M. luisteren naar de stem van Arduina.

‘Zoals olie uit de aarde spuit, zoals sperma uit een penis spuit, zoals dikke stront door pijpen gaat, zo is mijn energie, die uit het oermagma van de aarde de mensheid voedt. Ongevormd, onbegrensd en ongeremd. Dat is wie ik in wezen ben, in essentie. Maar zoals je begrijpt, is dat de ongevormde ruwe materie van mijn zijn die zich wil uiten in de mensenwereld, op het vlak tussen hemel en aarde waar julllie je bevinden.

Ik heb dus als het ware handen en voeten nodig, die mij begrenzen, mij beperken, mij vormen –zodanig dat ik gehoord word, dat ik gezien word in beelden, gehoord word in woorden, ervaren word in emoties. Ik zoek toehoorders. Dat is waarom ik roep. Dat is waarom ik jullie naar mij toe roep. Zonder deze energie van Moeder Aarde, de drakenenergie die in de grond zit, die vuur en aarde combineert, zonder die energie kan de mensheid niet voortleven. Er is geen brandstof meer. Jullie hebben brandstof nodig. Maar wel de brandstof van het leven, niet de brandstof van de dood.

Het gaat er namelijk niet om dat je opbrandt, of explodeert, of als een vulkaan uitbarst en dan vervolgens uitdooft, of dat je klaarkomt en dan vervolgens in slaap valt. Het gaat er uiteindelijk om dat je de liefde bedrijft. Dat Vader Hemel en Moeder Aarde elkaar raken in jullie, in jullie hart, precies op het snijvlak, daar bevinden jullie je. Het is de kunst om die twee krachten – de patriarchale en de matriarchale kracht, Vader Hemel en Moeder Aarde, begrenzing en vormeloosheid – om die samen te brengen. En samen te smelten tot één, tot een heilig huwelijk van mannelijk en vrouwelijk, van woord en beeld, van de weg ergens heen en het doel. Als je die twee kan samenbrengen in liefde, in de kern, dan ontbrandt de eeuwige vlam, het stille vuur van de heilige kennis – waar kennis zowel wijsheid, liefde, als kracht is. Die drie smelten samen, vloeien samen in één punt, in het hart.

Wees welkom op mijn weg. Wees welkom tussen mijn dijen, tussen mijn borsten, in mijn nek, en bewandel mijn lichaam. Zoek naar grotten, omarm de bomen, laat je laven op de grond, en laat de regen en de zon je lijf bevruchten, zodat je vrucht kan dragen. Want dat is waar het uiteindelijk om draait. De boom haalt zijn sappen uit de grond, en zijn licht en water uit de hemel om uiteindelijk de vrucht te kunnen dragen. Dat is waar het hele proces toe leidt. We willen jullie daarom ook uitnodigen om dit proces te doorlopen, zodat alles wat je aanraakt in goud verandert. Levend goud. Ziele-goud.’

(Malmedy, 31/05/2010)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.