10.00 FRANCE, Montbel, Borde Blanque

‘Zoals al eerder is gezegd, is Borde Blanque in het verre, verre verleden een ontmoetingsplaats geweest voor verschillende stammen, die daar bijeenkwamen om zaken van importantie te bespreken over de toekomst. Ook nu heeft Borde Blanque in feite deze zelfde functie. Het is een plek waar niet alleen mensen komen voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor inzicht in hun persoonlijke verhaal, maar waarin er ook energie en informatie aanwezig is voor plannen voor de toekomst van de hele gemeenschap. Dus je zou kunnen zeggen dat het een denktank is. Een plaats waar leiders bijeenkomen om vooruit te kijken en terug te kijken, en beslissingen te nemen.

Neem dat mee in jullie plan voor Borde Blanque. Richt je daarop, in het aanwerven en het aantrekken van groepen. Omdat het een bijeenkomstplek is van verschillende stammen, zul je gemerkt hebben in het weekend dat er allerlei verschillende energieën bij elkaar komen, die niet altijd direct harmonieus zijn. Dat is ook niet de bedoeling. Het gaat hem er meer om dat de verschillende aspecten van de gemeenschap aanwezig zijn en vertegenwoordigd zijn, zodat ze allemaal een plek hebben en gehoord kunnen worden in het grotere geheel. Dat kost werk, zoals je hebt gemerkt, om al die verschillende, die diversiteit aan stemmen en aan energieën te verbinden. Dat is een belangrijk aspect in Borde Blanque. Het gaat continu om de verbinding, verbinding tussen het hogere en het lagere. Tussen ziel en ego. Tussen mannelijk en vrouwelijk. En tussen allerlei verschillende groeperingen met hun eigen belangen.

In die zin is het ook een plek, waar die verschillende belangen uitgespeeld kunnen worden. Door het uitspelen ervan komt er helderheid over het onderliggende proces en kun je tot conclusies komen die uiteindelijk veel verder gaan dan als je een eendimensionale weg zou volgen. Het gaat om het bij elkaar brengen van al die dimensies, waardoor je een beter zicht krijgt op het geheel.

Schrik dus niet van de heftigheid die af en toe zal plaatsvinden en die ook al plaats gevonden heeft. Dat is onder andere waarom Helen gevoeld heeft hoe zwaar de plek kan zijn, omdat het sterk belast is. Omdat je niet alleen lichtwerk doet, maar ook de donkerte ingaat om daarin alle dingen die niet opgehelderd zijn boven tafel te krijgen. Dus het gaat ook om het kijken naar de schaduw, maar eerder nog om het ruimte geven aan de schaduw, zodat die aan het licht kan komen en doorleefd kan worden. Als het doorleefd is, kan licht en schaduw tot een transformatie leiden. Kan de schaduw omarmd worden en kan het licht zorgen voor inzicht.

Dit is een plek van leiderschap. Een plek van toekomst. Een plek van retraite, om te kijken wat nodig is.

Jullie hebben allemaal in de afgelopen dagen een zekere mate van verwarring doorgemaakt. Schrik niet van de verwarring. Het hoort bij het proces. Allemaal draag je een deel van de energie van die andere nu in je. Op het moment dat je je verbindt met die energie, zul je in eerste instantie verward zijn, omdat het zo anders aanvoelt dan je eigen manier van werken. Maar toch heb je die andere aspecten nodig om completer te worden. Op den duur zul je merken dat die verschillende energieën hun plek zullen vinden in jouw eigen systeem. Je hoeft er niet aan te voldoen, je hoeft niet mee te gaan met de andere energie, maar je moet het wel erkennen als een deel van de realiteit.

Borde Blanque is dus ook een visionaire plaats. Een plaats die in verbinding staat met de andere plekken op Aarde. Zo komen we op het thema van de lichtplekken, of zo jullie het willen noemen, de lichttempels, die met elkaar in verbinding staan en informatie doorgeven en informatie uitwerken.

Het gaat om schaduwkanten boven tafel halen, om ze vervolgens in de wereld te kunnen zetten op een getransformeerde manier. Jullie werk is aanzienlijk geweest de afgelopen paar dagen en dat zul je ongetwijfeld nog merken in de dagen en weken na dit weekend. Er is grote waardering en dank vanuit de andere dimensies voor wat jullie tot stand hebben gebracht, want een belangrijke drempel of blokkade is eigenlijk zichtbaar geworden en opgelost. Het gaat vooral over de blokkade van het alleen zijn en het alleen doen. En de eenzaamheid die iedereen ongetwijfeld kent in zijn eigen leven, met betrekking tot je zielentaak in de wereld zetten. Het is zo belangrijk dat de mensen die die zielentaak voelen in verbinding treden met anderen, zodat de kracht toeneemt van het werk dat je doet. Dat betekent dat je over je existentiële eenzaamheid moet stappen en weten dat jouw zielentaak verbonden is met de zielentaak van de anderen, waardoor je pas werkelijk neer kan zetten wat je neer te zetten hebt. Het betekent ook dat je op dat moment niet meer terug kan. Zodra je deelt met anderen kun je eigenlijk niet meer terugkruipen in je schulp.

Dit is een eerste inzicht over het afgelopen weekend, waarvoor we zeer dankbaar zijn. We zullen jullie blijven begeleiden, vanuit de andere sfeer, Maria Magdalena en ik, de Christus. Omdat wij meesters zijn die jullie proces begeleiden en altijd zullen blijven inspireren, omdat wij belang hechten aan de uitkomst ervan. Net zoals jullie belang hechten aan de uitkomst ervan. Ook al zijn we niet meer fysiek aanwezig, we zijn wel tot in ons diepste zijn betrokken bij de ontwikkeling ervan en bij het ontsluieren van de krachten van macht en onderdrukking. Zoals we dat in ons leven ook gedaan hebben, zo doen jullie dat nu: het ontsluieren van datgene wat de mens klein houdt. Wat ons klein hield, en wat nu jullie klein houdt. Het is een heel ingenieus systeem, om de mensheid niet door te laten gaan in zijn ontwikkeling. Maar weet dan dat de krachten van liefde altijd sterker zijn dan de krachten van duisternis.

Laat je niet bang maken. Ga staan voor wie je bent. Doe wat je te doen hebt. Ook al zal de hele wereld je verketteren, of is het vreemd wat je doet. Neem je taak. Dat is het allerbelangrijkste wat je kan doen in je leven of daarna. Dat is wat wij ervaren hebben en daardoor zijn wij zo enorm gegroeid in onze ontwikkeling, in onze spirituele ontwikkeling. Door volledig te gaan staan voor onze spirituele taak.

De rest hoort erbij, uiteraard. Het hele leven, het aardse leven, maar het is ondergeschikt aan de zielentaak die je hebt. Het is zo belangrijk dat jullie gaan zien dat dat de eerste prioriteit is die je hebt. Dat je je niet langer in slaap laat sussen en je zielentaak vergeet. De collectieve zielentaak voor Borde Blanque is leiders te inspireren en te ondersteunen in hun proces, om hun werk in de wereld te gaan doen. Jullie zijn daar de eerste ronde van.

Wij hebben gesproken.’

(20/02/07)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.