08.03 HONGARIJE, Boedapest, Onpersoonlijk werken

Net op de trein in Boedapest, op weg naar Boekarest. Er is best wat onenigheid in het reizend gezelschap.

‘Jullie kunnen jezelf niets kwalijk nemen. Dit is onderdeel van het werk en je wist dat het zwaar ging worden. Dit is de zwaarte die je voelt. Zodra je je die persoonlijk aantrekt, ga je jezelf of de ander naar beneden halen. Dat is wat jullie regelmatig hebben gedaan de afgelopen dagen. Dit leert je om het werkelijk los te zien van jezelf, ook al ben je zelf betrokken in het verhaal en ben je onderdeel van het geheel, omdat het resoneert en dingen wakker maakt die al sluimeren onder de oppervlakte.

Jullie kunnen nog niet goed zien wat jullie gedaan hebben omdat jullie nog helemaal in de energie van het veld zitten waarin jullie betrokken zijn geraakt. Dit was een veld van zware onderdrukking en ontkenning en disrespect. Disrespect van de menselijke kwetsbaarheid. Iedere keer weer is hier in de geschiedenis de kracht en de kwetsbaarheid van de mens onderdrukt door een systeem van normen en waarden die niet de mens ondersteunen maar de mens neerdrukken, hem bedrukt maken en depressief maken. Dat is precies de energie die jullie ook voelen; onderdrukte agressie, die leidt tot depressie en afgeslotenheid.

Wees niet bang voor deze negatieve emoties. Ze horen erbij. Omarm ze als deel van het werk dat jullie hier aan het doen zijn. Alleen door ze te omarmen kunnen ze bevrijd worden uit hun kluisters van schaamte en schuld. Anders doe je mee met de onderdrukking, maar dan in jezelf. Doordat jullie jezelf bevrijden van gevoelens van schaamte, schuld of boosheid of irritatie, help je mee in het grotere geheel deze onderdrukte emoties vrij te zetten. Er is in deze week een hoop onderdrukte irritatie en boosheid die naar buiten komt en het daglicht wil zien en dit kan alleen maar aangemoedigd worden, ook al is het ongemakkelijk of pijnlijk om de negativiteit onder ogen te zien. Toch zul je ermee moeten dealen, op individueel niveau en op collectief niveau. Niet door de schuldige aan te wijzen, maar door het negatieve te zien voor wat het is en daarmee te bevrijden uit haar kluister.

Je zou kunnen zeggen dat deze stad een poort is op de rivier de Donau. De ene poot van de poort staat in Boeda, de andere poot van de poort staat in Pest. De poort is gesloten door de pijn en de oorlogen die er op beide oevers hebben plaatsgevonden; de slachtpartijen die honderden, duizenden levens hebben gekost. Dit is de depressie die nog steeds in deze stad hangt en die langzamerhand kan worden opgeheven. De mens zoekt altijd eerst naar een materiële bevrijding en dan pas naar een spirituele of emotionele bevrijding. Maar eigenlijk zou het goed zijn dit omgekeerd te doen: om eerst de ziel vrij te zetten en vervolgens pas de materie.

Is er iets wat wij voor jullie kunnen doen?’

Waarom moeten we het Joodse kwartier in? Wat hebben we daar te doen?

‘Het jodendom draagt een grote wijsheid in zich; de kennis van het Boek van het Leven. Zij hebben dat bewaard en generatieslang doorgegeven en hebben daar de prijs voor betaald, omdat deze kennis altijd als gevaarlijk werd gezien omdat het leidt tot bevrijding en verlichting. Dit is kostbare kennis voor de mensheid. Maar de mens heeft het niet herkend en op juiste waarde geschat en daardoor vertrapt en onderdrukt. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom het Joodse volk altijd onderdrukt is geweest. Niet zozeer omdat ze op geld uit waren, maar meer omdat ze deze oude kennis in bezit hadden en die goed bewaarden. Jij hebt een duidelijke band en ziet de waarde van die oude kennis, maar die kun je alleen maar intuïtief aanvoelen. Je kan die wijsheid die daar zit opgeslagen aanvoelen omdat ze menselijk is en rechtvaardig en wijs. De kunst is dat je dat ook met je hoofd gaat begrijpen, ook al is dat geen voorwaarde, maar het maakt het wel makkelijker voor je.’

Moet ik het Joodse geloof leren kennen?

‘Niet specifiek het Joodse geloof. Het gaat veel eerder om de oude kennis zoals die is doorgegeven, en die soms in geloven of in religies vervormd wordt tot een tweedimensionaal systeem. Het is de levende kennis, de levende wijsheidsleer die je verder brengt. Het is de kennis van het hart. Snap je dat je die kan doorvoelen, maar dat het ook handig is om er volledig naar te leren handelen? Dan neem je de kracht erbij en het inzicht erbij. Je zou kunnen zeggen dat de Levensboom uit drie delen bestaat: kracht, inzicht en liefde. De belangrijkste heb je en dat is de liefde. Snap je dat er een verschil zit in het herkennen en het zelf uit te gaan stralen? Het gaat erom het zelf te creëren en te voeden, overal waar je bent. Is dit begrijpelijk?’

Moet ik dan iets leren of lezen?

‘We zouden eerder zeggen; je kunt het bestuderen. Dat hoeft niet door middel van boeken te gebeuren. Je kunt het ook bestuderen door ervaringen, door concrete levenservaring te ondergaan en daaruit te begrijpen hoe het systeem werkt, hoe de kracht van het hart werkt. In je handelingen is het de kunst om telkens vanuit je hart op te treden en niet vanuit het ego.’

Doe ik dat dan?

‘Soms. Maar dat is niet erg. Dat hoort erbij. Door het verschil te gaan ervaren ga je zien wat je creëert in de wereld. Op het moment dat je reageert vanuit ego – vanuit zelfzuchtigheid – creëer je een verkramping als het ware, een verdichting van bewustzijn. Als je creëert vanuit egoloosheid creëer je bevrijding en wordt het ruimer. Door dit verschil te gaan zien, krijg je inzicht.

Voor Ton: Je moet jezelf niet te zwaar vallen. Want ook dit is ego: jezelf te veroordelen voor de dingen die je niet juist doet. Dit maakt het eigenlijk alleen maar erger. Zie het voor wat het is en laat het daarbij. Maak het niet erger door erin te blijven hangen. Accepteer je fouten, want ook jij bent faalbaar. Zet jezelf er niet boven. Als je boos wordt omdat je gefrustreerd bent, dan is dat nou eenmaal zo. Dat hoort bij je mens-zijn. Door te willen daar overheen te stappen doe je jezelf geweld aan. Dat geldt voor een aantal situaties van de afgelopen dagen. Je wil jezelf te perfect voordoen en dat ben je niet. Accepteer dat. Dan gaat het een stuk gemakkelijker.’

(17/03/2010)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.