06.10 EGYPTE, Abydos, De training van Sechmet

‘Zonder donker geen licht, zonder nacht geen dag. In de polariteit openbaart zich de waarheid.

We willen jullie vragen om de komende drie dagen af te dalen in de duisternis, maar juist die duisternis die voedend is, the great void. Het donkerte van het vrouwelijke waarin het nieuwe leven geboren wordt. Datgene wat nog onzichtbaar is, maar alleen door de vroedvrouwen, spirituele vroedvrouwen en mannen, opgehaald kan worden, wakker gekust. Want de heling van het mannelijke, van waarheid, van authenticiteit, van authentieke kracht en slagvaardigheid, is nodig om de illusies van de leugen weg te halen, om datgene wat alles versluiert te ontmaskeren. Niet vanuit wraak of boosheid, maar vanuit liefde voor de waarheid.

Dat is de training die jullie door de jaren heen gehad hebben, om echtheid en onechtheid van elkaar te kunnen scheiden, in jezelf en in de wereld om je heen. Dat is de training van Sehmet. Dus gebruik het zwaard des onderscheids. Wees helder in wat je wilt en wat je te doen hebt en wijk daar niet van af. ‘t Is geen spelletje. En heb veel plezier.’

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.