06.02 EGYPTE, Amarna, Achnaton en Nefertiti

‘Er was een grote liefde tussen Achnaton en Nefertiti. Ik spreek in de derde persoon zodat ik meer afstand kan nemen van het verhaal. Het was namelijk ook geen gemakkelijke liefde. Zoals ook in jullie tijd worstelden we met dezelfde problemen van samenzijn, van verbinding uit het hart, maar ook het zoeken naar de vrijheid, het zoeken naar onze eigen bestemming. Zo ging uiteindelijk Nefertiti haar eigen weg, los van mij. En dat heeft me veel schade toegebracht en pijn gedaan. Maar het was nodig omdat ik daardoor in een andere rol terecht kon komen, meer in een verinnerlijkte rol, en ik meer de functie kreeg om de liefde in mezelf te dragen door de eeuwen heen, zoals zij dat meer in de maatschappij heeft gebracht, in het volk heeft gebracht.

Deze grote verhalen zijn deel van het mysterie. Als marionetten leefden wij ons leven midden in het grote verhaal. Wat we nu zeg maar goed kunnen overzien omdat we er de functie van begrijpen. Maar in het persoonlijke vlak deed het ons net zoveel pijn als het jullie soms doet. We blijven tenslotte mensen, ook al spreek ik nu vanuit een ander niveau. Dus je zou kunnen zeggen met het uiteenvallen van ons huwelijk, viel ook ons rijk uiteen. Het mannelijke en het vrouwelijke raakte gescheiden van elkaar en de krachten van chaos en van militaire macht, maar ook van religieuze macht namen opnieuw hun plek in. Je zou kunnen zeggen, de schaduwpersoning, de schaduwkant van leiderschap nam het over in het Egyptische rijk. En dat was eigenlijk het begin van een neerwaartse beweging die zich tenslotte tot en met het rijk van Cleopatra heeft voortgezet. Nog verder, omdat het Romeinse rijk zich nog meer op die militaire macht baseerde en de kracht van het hart, van de liefde, werd steeds verder teruggedrongen.

Het Joodse volk droeg die kracht nog in zich en probeerde als laatste, zeg maar, die zonnereligie van het hart te manifesteren in het land Israël. Maar ook zij werden overwonnen door de machten van het kwaad. En dan zeg ik ‘het kwaad’, omdat het een lagere energietrilling heeft en het hart een hogere trilling. Als de ordening wordt omgedraaid, zeg maar, als de lagere trilling regeert over de hogere trilling ontstaat disharmonie.

In deze tijd wordt die strijd opnieuw gestreden en treedt de kracht van het hart weer naar boven toe, omdat juist dat hart nodig is om de verandering te bewerkstelligen. De kracht van het kwaad loopt op zijn laatste benen en kan de macht niet meer vasthouden, het heeft zijn werking gehad. Dus ondanks alle verandering en alle chaos die er de komende jaren plaats zal vinden, is dit een tijd van grote vreugde, is dit een tijd van hernieuwing, van wedergeboorte. Laat je niet misleiden door wat je ziet om je heen, maar volg wat in je hart is. Dat is de waarheid, de weg en de wijsheid. Ik heb gesproken.’

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.